Personalet

På personaleoversigten kan du se, hvem der er ansat i Sundbrinkens Børnehus.

Ledelsen

Carsten Ørum 

Områdeleder

72 53 48 00 

carso@fmk.dk 

Carina Skærlund Woelke 

Teamleder 

72 53 17 56 

cswoe@fmk.dk 

 

 

Stinne Ersted 

Teamleder 

72 53 45 18 

sa@fmk.dk 

Børnehaven

Dorthe Rasmussen

Pædagog

 

 

Tine Tømmerholt

Pædagog 

 

 

Kristina Bruun Andersen

Pædagog 

 

 

Dorthe Krull

Pædagogmedhjælper og madmor

 

 

Louise Cramer Ploug 

Pædagogmedhjælper 

 

 

Vuggestuen

Gitte Johansen 

Pædagog

 

 

Solveig Rey 

Pædagogmedhjælper 

 

 

Rikke Stellini 

Pædagogstuderende