Personalet

På personaleoversigten kan du se, hvem der er ansat i Sundbrinkens Børnehus.

Ledelsen

Carsten Ørum 

Områdeleder

72 52 48 00 

carso@fmk.dk 

Carina Skærlund Woelke 

Teamleder 

72 53 17 56 

cswoe@fmk.dk 

 

 

Stinne Ersted 

Teamleder 

72 53 45 18 

sa@fmk.dk 

Børnehaven

Dorthe Rasmussen

Pædagog

 

 

Tine Tømmerholt

Pædagog 

 

 

Kristina Bruun Andersen

Pædagog 

 

 

Sandra Valentin 

Pædagog

Pt. på barsel 

Dorthe Krull

Pædagogmedhjælper og madmor

 

 

Louise Cramer Ploug 

Pædagogmedhjælper 

 

 

Vuggestuen

Gitte Johansen 

Pædagog

 

 

Solveig Rey 

Pædagogmedhjælper 

 

 

Rikke Borch Dahl Kristensen

Pædagogstuderende