Forældrebestyrelse

Forældrebestyrelsen i Børneområde Syd repræsenterer begge børnehuse og består af forældre og personale fra både Sundbrinkens Børnehus og Toftegårdens Børnehave.

Børnene er i fokus i bestyrelsens arbejde.

Bestyrelsens arbejder ud fra de rammer, Kommunalbestyrelsen har fastsat. Det gælder blandt andet åbningstider, økonomi og pædagogik. Det er også Kommunalbestyrelsen, der fastsætter vedtægterne.

Bestyrelsen fastsætter 4 årlige mødedatoer og kan derudover indkaldes ad hoc. Der holdes generalforsamling med valg til bestyrelsen hvert år i foråret.

I børneområde Syd arbejder begge huse ud fra

  • Fælles værdier
  • Fælles hverdagsstruktur
  • Fælles forståelse af roller
  • Fælles systematikker

De forskellige fysiske rammer og børnegrupper giver anledning til forskellige læringsmiljøer og pædagogiske praksisser.