Traditioner

I løbet af året har vi forskellige faste traditioner og arrangementer i Område Syd. Nogle er for begge børnehusene, andre er kun for Sundbrinken. Nogle gange er forældre og bedsteforældre velkomne.

Vores børn er kulturbærere, og derfor er det vigtigt for os at videregive de traditioner, vi har i børnehaven i løbet af året, så børnene har noget at se frem til og ikke mindst tilbage på. Gennem traditioner får børnene en forståelse af, at et år rummer flere forskellige begivenheder.

Vi synes, det er vigtigt, at forældre og bedsteforældre er en del af børnenes børnehavekultur. Det har stor betydning for børnene at opleve det fællesskab, der bliver skabt på tværs af børnehave og hjemmet, når der er arrangementer, hvor enten barnets forældre, søskende eller bedsteforældre deltager.

Arrangementerne er nogle gange for både børn og forældre; andre gange kun for forældre eller børn.

Vores faste traditioner og arrangementer

For bedsteforældre:

  • Bedsteforældredag - vi holder fastelavnsfest med bedsteforældre fredagen før fastelavns mandag. Vi slår katten af tønden og er alle udklædte

For forældre:

  • Fyraftensmøder med forskellige aktuelle emner
  • Sommer-forældre-café 
  • Jule-forældre-café
  • Generalforsamling

For børn i børnehusene:

  • Påsketraditioner
  • Feriebørnehave for område Syd
  • Åben-låge-dag, hvor dagplejerne kommer på besøg med deres børn i børnehuset
  • Børnehavefest for kommende forårs-SFO børn og deres familier
  • Juletraditioner