Vores grundlæggende pædagogik

I Sundbrinkens Børnehus arbejder vi med anerkendende pædagogik. Dette betyder, at vi anerkender barnets ret til egne meninger, holdninger og følelser.

Alle børn er noget helt specielt, og det skal vi passe på og videreudvikle.

Vi ser det enkelte barn: Hvad er det rigtig god til, og har det eventuelt udfordringer, som vi skal støtte op om gennem leg og relationer. Dette kan vi bedst gøre ved at have fleksible børnegrupper.

Fleksible børnegrupper

Sundbrinkens Børnehus har valgt at etablere små fleksible børnegrupper 4 dage om ugen i tidsrummet fra 9.00 til ca. 12.00. Det er små grupper, da forskning har vist, at nærvær mellem pædagog og en lille gruppe børn giver den bedste mulighed for udvikling og læring. Grupperne har base i de forskellige læringsrum i 14 dage ad gangen. I grupperne spiser børnene frugt, laver morgengymnastik, aktiviteter og spiser frokost sammen. Før klokken 9.00 og efter klokken 12.00 vælger børnene selv et læringsrum, hvor de har lyst til at være.

I små fleksible grupper er det muligt at tage hensyn til udviklingstrin. Nogle børn udvikler sig stille og jævnt, andre tager pludselig et hop. Ikke alle børn er på samme udviklingstrin, bare fordi de har samme alder. Vi kan vælge, at lave grupper, der for eksempel har fokus på sprog, motorik, det sociale i en drengegruppe eller det at kunne lege. Der en mange muligheder.

Børns venskaber er vigtige. Dem skal vi passe godt på, og alle børn skal være en del af fællesskabet. Det giver god trivsel, og god trivsel er med til at skabe en til god udvikling. Venskaber er ikke stationære, men kan flytte sig, og det kan fleksible børnegrupper også tage højde for.

Værdigrundlag

Vores værdigrundlag har fokus på de ting, der skaber glade børn, som trives. Derfor tager vores værdigrundlag udgangspunkt i følgende 

  • At se det enkelte barn.
  • At have en anerkendende og tydelig tilgang til barnet, så vi er pædagoger, barnet kan stole på.
  • At være til stede i nuet. Derved sikrer vi tryghed, nærvær og omsorg.
  • At personalet udvikler sig fagligt, så "plejer" ikke flytter ind. Vi efteruddanner hele personalegruppen.
  • At sikre det sunde barneliv. Vi er DGI-certificeret, og vi er opmærksomme på, at bevægelse skal være en stor del af barnets børnehavedag. Ligeså vigtigt er det, at barnet kan slappe af og mærke sig selv, så vi har yoga 1 gang om ugen.
  • At servere god og sund kost. Derfor har vi kostpolitik og en forældrearrangeret madordning, som består af over 80 % økologiske madvarer.

Positionering

Når børnene ikke er i grupper, fordeler pædagogerne sig i de forskellige læringsrum. Nogle pædagoger fordyber sig med børnene, andre indtager en overbliksrolle, så de kan hjælpe børnene med eksempelvis toiletbesøg, konflikter og lignende, så fordybelsespædagogen kan blive i sin aktivitet. Ved at positionere sig, sikrer vi, at læringsrummene ikke ”lukkes ned” tidligt på dagen, og det giver børnene mere plads at lege på.

I fællesrummet hænger en "positioneringstavle", så I forældre kan se, hvor de forskellige pædagoger befinder sig.