Barnet i centrum

Barnet i Centrum er en fælles standard i Faaborg-Midtfyn Kommune for overgange og forældresamtaler i dagtilbud.

Overgangene mellem institutioner er meget vigtige i et lille barns liv.

Derfor arbejder vi - ligesom kommunens øvrige daginstitutioner - efter materialet "Barnet i Centrum", som følger barnet, fra det starter i institution, til det går i skole.

Vi bruger materialet i forbindelse med de samtaler, vi holder med forældrene. Vi tilbyder samtaler ca. 3 måneder efter opstart, når barnet er 4 år, og igen inden barnet skal i forårs-SFO.

Derudover holder vi samtale ved opstart og efter behov. 

Læs mere om "Barnet i Centrum" på Faaborg-Midtfyn Kommunes hjemmeside