Hvad kendetegner os

Sundbrinkens Børnehus er en del af Børneområde Syd. Børneområde Syd består af Toftegårdens Børnehave og Sundbrinkens Børnehus, som begge ligger i Faaborg.

Børnehuset er normeret til 40 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn. Børnene kommer fra forskellige kulturer, så fællesskabet er mangfoldigt, og børnene får tidligt en nysgerrighed, indsigt og forståelse for forskelligheder.

Natur og DGI

Børnehuset arbejder i en genkendelig rytme i dagens og ugens gang med et stort fokus på nærvær, samvær, aktiviteter og lege, der er med til at understøtte børnenes sproglige udvikling. Natur og udeliv på legepladsen og i nærmiljøet danner rammerne for DGI-arbejdet i huset. Vi arbejder med liv, glæde, leg og og læring både ude og inde gennem legefællesskaber og en sammenhængende overgang for børnene fra vuggestue til børnehave. 

Liv, glæde, leg og læring er kendetegnende for hele Børneområde Syd

I hverdagen vægter vi nærværet og genkendeligheden for børnene. I dagens rytme og ugens gang er der en bevidst balance mellem pædagogstyrede aktiviteter i mindre børnegrupper, de daglige rutiner og børnestyrede aktiviteter og lege.

Gode rutiner

De pædagogstyrede aktiviteter foregår primært i gruppetiden om formiddagen. Børnene er inddelt i mindre grupper ud fra deres udvikling, venskaber og relationer og er fordelt i de forskellige lege- og læringsrum i institutionen. I gruppetiden fra klokken 9.00 til 12.00 er der en genkendelig struktur for børnene med bevægelsesaktivitet, spisning og aktivitet/leg. De voksne leder aktiviteterne i et bevidst samspil med børnene.  

Børnene er hver dag på legepladsen, hvor der er rum og tid til fantasi, leg og fordybelse i lege med hinanden. Ofte er disse lege mere selvorganiserede ud fra børnenes egne ideer i samspil med vennerne.
Dagens rutiner gentages og opkvalificeres løbende for at matche børnenes udvikling og behov. De voksne opmuntrer og understøtter børnene ved at være nærværende, åbne og udforskende i deres samspil med dem.