Forebyggende indsatser

Forebyggelse og tidlig indsats har stor betydning for barnets udviklingsbetingelser og kan bidrage til at bryde negativ social arv. Det er derfor centrale fokuspunkter i arbejdet omkring børnene i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Forebyggende team

Der er tilknyttet et fast forebyggende team til Børneområde Syd. Teamet består af sundhedsplejerske, pædagogisk psykologisk konsulent og en socialrådgiver.

I konkrete situationer kan andre fagligheder (for eksempel psykolog, ergo- eller fysioterapeut) inddrages i samarbejdet efter aftale mellem børnehaven og det flerfaglige team.

Teamet har mulighed for at give generel sparring og faglige udviklingsdrøftelser til personalet. Forældre bliver altid inddraget, hvis vi har behov for sparring omkring jeres barn, ligesom I indbydes til at deltage i mødet.

Inklusion

Vi voksne - forældre og personale - har et ansvar for, at ingen børn stilles udenfor fællesskabet. Vi arbejder derfor målrettet med at skabe inkluderende fællesskaber i børnehaven og italesætter overfor børnene, at der er plads til alle - selv om vi er forskellige.

Læs mere om inklusion på Faaborg-Midtfyn Kommunes hjemmeside

Sprogvurdering

Vi sprogvurderer alle børn, når de har været i børnehaven nogle måneder. I de tilfælde, hvor pædagogerne oplever tegn på, at ordforråd, udtale eller sætningsbrug ikke er aldersvarende, laver vi en decideret sprogvurdering eller test af barnets sprog. På den måde ved vi, hvor og hvordan vi skal sætte ind for at hjælpe barnet med at styrke sproget. 

Læs mere om sprogvurderinger på Faaborg-Midtfyn Kommunes hjemmeside