Forældresamarbejde

Vi vægter et godt, nært og åbent forældresamarbejde for at skabe den bedst mulige trivsel og udvikling for barnet. Når børn oplever god tone og kontinuitet mellem familie- og institutionsliv, skaber det sammenhæng og tryghed omkring barnet.

Opbakning

Når forældrene støtter op om arrangementer i institutionerne, såsom traditionelle årsfester, arbejdsdag, generalforsamling og lignende, styrkes ikke kun fællesskabet mellem forældrene, men også fællesskabet mellem børnene.

Det er altid noget specielt, at far, mor og søskende er med i børnehaven. Nye legerelationer og venskaber dukker op på kryds og tværs af børne- og forældregrupper. Det kan bruges i dagligdagen.

Forældresamtaler

Vi tilbyder løbende samtaler i den tid, barnet er i Børneområde Syd. Vi anvender materialet "Barnet i centrum" for blandt andet  at skabe en rød tråd i samarbejdet mellem hjemmet og institutionen.

Vi holder følgende samtaler

  • Opstartssamtale - inden barnet starter i børnehaven/vuggestuen.
  • 3 månederssamtale - vi har lært barnet at kende, og sammen taler vi om barnets ressourcer og udviklingspunkter.
  • En årlig samtale - om barnets generelle trivsel og udvikling.
  • Førskolesamlale - om barnets overgang fra børnehave til skole.