Børn med særlige behov

Mange børn har gennem deres børnehaveliv brug for lidt ekstra opmærksomhed, støtte til deres udvikling, dannelse af relationer og til at være en del af børnefællesskabet. Det hjælper vi med at sikre i Sundbrinken.

Børneområde Syd kan imødekomme børns særlige behov på flere måder. Vores børnehuse er forskellige og har forskellige fysiske rammer. Børn, der er sansemæssigt udfordret og har brug for masser af bevægelse, kan få tilbudt en plads i skovgruppen. Børn der har brug for mere struktur og mindre grupper, har gavn af vores små fleksible børnegrupper.

Fokus på udvikling

I børnegrupperne kan vi sætte fokus på eksempelvis den sproglige og motoriske udvikling eller dannelse af relationer. Fokus sker ud fra det enkelte barn og dets behov og udviklingstrin.

I Toftegårdens Børnehave har vi 4 enkelt integrerede pladser. Det er til børn med særlige behov, som kan understøttes i børnehaven.

Samarbejde med Opvækst og Læring

Vi har et tæt samarbejde med konsulenter fra Opvækst og Læring.

Vi gør brug af ”Det forebyggende team”, som består af sundhedsplejerske, socialrådgiver og pædagogisk/psykologisk rådgiver. Vi kan invitere andre konsulenter  efter behov. Det kan være en tale-høre-konsulent eller en flersprogskonsulent. Det forebyggende team kan bruges sammen med forældre og til generel sparring.

På siden om forebyggende indsatser kan du læse mere om, hvad der kan gøres for børn med særlige behov.