Dagligdagen

I hverdagen i Sundbrinkens Børnehus vægter vi nærværet og genkendeligheden for børnene. I dagens rytme og ugens gang er der en bevidst balance mellem pædagogstyrede aktiviteter i mindre børnegrupper, de daglige rutiner og børnestyrede aktiviteter og lege.

Dagens rytme

I løbet af dagen foregår der forskellige spændende aktiviteter, der kun bliver afbrudt af de fastlagte måltider.

Hverdagens rutiner ser således ud

•    Der er morgenmad fra vi åbner til klokken 8.00 hver dag.
•    Gruppetid i tidsrummet 9.00-12.00, vi spiser frokost ved 11-tiden i grupperne.
•    Børnene er på legepladsen fra klokken 12.00-14.00.
•    Eftermiddagsmaden spiser vi klokken 14.00.
•    Lege på tværs af alder inde eller ude klokken 14.30 og frem til lukketid. 
 
De pædagogstyrede aktiviteter foregår primært i gruppetiden om formiddagen. Børnene er inddelt i mindre grupper ud fra deres udvikling, venskaber og relationer og er fordelt i de forskellige lege og læringsrum i institutionen.

I gruppetiden fra klokken 9 til 12 er der en genkendelig struktur for børnene med bevægelsesaktivitet, spisning og aktivitet/leg. De voksne leder aktiviteterne i et bevidst samspil med børnene.  

Børnene er hver dag på legepladsen, hvor der er rum og tid til fantasi, leg for sig selv  og fordybelse i lege med hinanden. Ofte er legene mere selvorganiserede ud fra børnenes egne ideer i samspil med vennerne.

Dagens rutiner gentages adskillige gange og opkvalificeres løbende for at matche børnenes udvikling og behov. De voksne opmuntrer og understøtter børnene ved at være nærværende, åbne og udforskende i deres samspil med dem.